Giám đốc điều hành Tropicana buộc phải từ chức

Tropicana CEO Forced To Resign

William J. Yung III đã chính thức từ chức Giám đốc điều hành của Tropicana Entertainment Holding LLC trong bối cảnh các chủ nợ và trái chủ kịch liệt yêu cầu loại bỏ ông.