Philippines bắt đầu trục xuất công dân Trung Quốc sau hoạt động chung

Philippines begins deporting Chinese nationals following joint operation

<span style = "color:

Philippines begins deporting Chinese nationals following joint operation

<span style = "color:

Philippines begins deporting Chinese nationals following joint operation

<span style = "color:

Philippines begins deporting Chinese nationals following joint operation

<span style = "color:

Philippines begins deporting Chinese nationals following joint operation

<span style = "color:

Philippines begins deporting Chinese nationals following joint operation

<span style = "color:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *